Doğalgaz Proje ve Mühendislik

Bayrampaşa/İstanbul

Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi, No:23 34045

İletişim

+90552 416 75 04

E Posta

info@igmmuhendislik.com

Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Sanayi doğalgaz tesisatı, sanayi ve üretim tesislerinde enerji ihtiyacının karşılanması için doğalgazı kullanma amacıyla kurulan altyapı sistemidir. Doğalgaz, temiz ve verimli bir enerji kaynağı olduğu için sanayi tesislerinde elektrik, ısı ve buhar üretimi gibi enerji ihtiyaçlarını karşılamak için yaygın olarak kullanılır.

Sanayi doğalgaz tesisatının ana bileşenleri;

  • Doğalgaz boru hattı
  • Vanalar ve regülatörler
  • Ölçüm ve kontrol ekipmanları
  • Emniyet ve alarm sistemleri

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Uygulaması Nasıl Yapılır?

Doğalgaz hattı çektirmek istediğiniz sanayi tesisi için önce bir keşif yapılması gereklidir. Örnek üzerinden açıklarsak daha anlaşılır olacaktır. Tekstil üzerine çalışan bir firmanız var. Burada ürünlerinizi ütülüyorsunuz. Ortalama 30 tane ütü cihazı ile iş yaptığınızı düşünürsek aylık elektrik faturası 30 bin lira civarında geliyordur. Sadece ütüler için Aynı firmaya  sanayi kazan tesisatı çekilerek buhar kazanı kurulursa ve bu kazan doğalgaz ile çalışırsa maliyet neredeyse 4’te 3 oranında düşecektir. Bayrampaşa, Güngören, Esenyurt ve İstanbul’un onlarca ilçesinde uygulamasını yaptığımız yüzlerce firma bu maliyetten kurtuldu nasıl mı?

Tekstil Firmalarında Sanayi Doğalgaz Tesisatı Montajı, Buhar Kazanı Kurulumu

Bulunduğunuz binaya doğalgaz verilmiş mi buna bakmak gerekiyor öncelikle. Daha sonra verilen gazın sizin kullanacağınız metreküp ile uyumlu mu bunun kontrolü yapılır. Eğer ki eksiklikler var ise bunlar giderilir. Daha sonra bir kazan odası kurulması gereklidir. Bunun da belli şartları vardır. Kazan odası için uygun bir yer kurulur ve sizin için uygun olacak bir Buhar Kazanı arayışına girilir. İsteğinize uygun ve fiyat garantili cihazımız bünyemizde bulunan ekipler tarafından temin edilerek, montajı sağlanır. Gerekli eksikliler de yine uzman kadromuz tarafından giderilerek, projenin durumuna göre 3 ila 15 gün içerisinde sanayi doğalgaz tesisatı çekilerek kullanıma hazır hale getirilir.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı
Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Nedir?

Sanayi tesislerinde kullanılan doğalgaz ev tesisatlarından farklıdır. Kapıya kurulan doğalgaz kutusundan tutunda, doğalgaz saatine, çekilen boruların çapına ve gelen gazın metreküpüne kadar her şeyi farklıdır. Ve sanayi doğalgaz tesisatı kurulumunu yapabilecek yetkili firmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Yetki belgesi olsa bile firmanın sanayi doğalgaz tesisatı kurulumu tecrübe ve bilgi birikimi isteyen bir iştir. Bu alanda uzmanlaşmamış firma sizin işinizi aksatacak ve isteğiniz verimi de alamayacaksınızdır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Nasıl Yapılır?

Sanayi doğalgaz tesisatı kurulumu, bir dizi adımı içerir ve güvenlik standartlarına uyulmalı ve kurulum yapılan bölgenin yetkili doğalgaz dağıtım firması yönetmeliklerine uyulmalıdır.

Sanayi doğalgaz tesisatı kurulumu aşamaları;

Planlama ve tasarım: İlk adım, sanayi tesisinin enerji ihtiyacını belirlemek, tesisatın boyutlarını, bileşenlerini ve yerleşimini planlamaktır. Bu aşamada, mevcut ve gelecekteki enerji taleplerini karşılayacak şekilde projeyi hazırlamak ve yerel ve ulusal mevzuata uygun şekilde tasarlamak önemlidir.

Malzeme seçimi: Doğalgaz boruları, vanalar, regülatörler ve diğer tesisat bileşenlerinin kaliteli ve uygun malzemelerden seçilmesi, tesisatın güvenli ve verimli çalışmasını sağlar.

Boru hattı döşeme: Sanayi doğalgaz boru hattının döşenmesi aşamasında, boruların yerleştirileceği alanlar kazılır ve borular uygun eğim ve yükseklikte döşenir. Boruların birbirine bağlanması için özel bağlantı elemanları kullanılır.

Vanalar ve regülatörlerin montajı: Doğalgaz akışını kontrol etmek ve yönlendirmek için vanalar ve regülatörler monte edilir.

Ölçüm ve kontrol ekipmanlarının kurulumu: Doğalgaz tesisatında, basınç ve sıcaklık gibi parametreleri ölçen ve kontrol eden ekipmanlar monte edilir.

Yanma ve enerji üretim sistemlerinin montajı: Sanayi tesislerinde doğalgaz, buhar kazanları, ısıtma sistemleri ve kombine ısı ve güç üretimi (kojenerasyon) sistemleri gibi enerji üretim sistemlerinde kullanılır.

Emniyet ve alarm sistemlerinin kurulumu: Sanayi doğalgaz tesisatlarında, gaz sızıntıları ve basınç değişiklikleri gibi olası riskleri tespit etmek ve önlemek için emniyet ve alarm sistemleri bulunmalıdır.

Test ve devreye alma: Test aşamasında, gaz sızıntıları, basınç ve sıcaklık değerleri kontrol edilir ve tesisatın bütün fonksiyonları doğru bir şekilde çalıştığından emin olunur. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, doğalgaz tesisatı devreye alınır ve kullanıma hazır hale getirilir.

Bakım ve işletme: Bakım, tesisatın ömrünü uzatır ve olası arızaların önceden tespit edilmesine yardımcı olur. Ayrıca, işletme sırasında enerji verimliliğini artırmak ve güvenliği sağlamak için sistem parametrelerinin sürekli izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekir.

Eğitim ve farkındalık: Cihazları kullanacak personelin eğitimi olası olumsuzlukların önleyecektir. Personelin doğalgaz tesisatının çalışma prensipleri, güvenlik prosedürleri ve bakım gereksinimleri hakkında eğitim alması maliyetleri düşürecek verimliliği arttıracaktır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Şartnamesi

Kullanım kolaylığı ve düşük maliyeti açısından endüstriyel tesislerde en çok tercih edilen yakıtlardan biri doğalgazdır. Sanayi doğalgaz tesisatı  teknik şartnameler çerçevesinde, boru hattı şebekesinin gaz dağıtım noktasındaki cihazlara ve yakma ünitelerine dönüştürülmesi ve bu şebekelerde teknik güvenliğin sağlanması, gazdan belirlenen teknik esaslar dahilinde olmalıdır. Tesisatın teknik şartnameye uygun olması projeyi çizen makine mühendisi tarafından kontrol edilecektir. Her ilin gaz dağıtım şirketinin teknik şartnameleri farklılık gösterebilir.

Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri, gaz tedarik noktalarına maksimum %100 kapasite artışı için yeterli olmalıdır. Kazan daireleri, buharlı kızgın yağlı ısı santralleri, pişirme ve kurutma için tünel veya kamara tipi fırınlar, tekstil fabrikalarında ram makineleri, döküm fırınları, homojenizasyon fırınları, tavlama fırınları, daldırma tipi ergitme havuzları, kurutuculardır.

Bu atmosfer ünitelerinde döner tip ısı üreteçleri ve yakıcılar, üflemeli brülörler ve gazlı brülörler, klima olarak kullanılan güvenlik sistemlerinin EX-pro teknik özellikleri incelenmeli, doğru kararlar alınmalı ve gerekli uyarlamalar yapılmalıdır. Özellikle kapalı alanlarda olası gaz kaçaklarına karşı gerekli güvenlik önlemleri dikkatli bir şekilde alınmalıdır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı
Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Yetki Belgesi

Endüstriyel doğalgaz tesisatının ne olduğunu açıklamadan önce endüstriyel doğalgazın ne olduğunu açıklayalım. Sanayide kullanılan doğalgazın cinsine endüstriyel doğalgaz denir. Endüstriyel doğalgaz tesisatı sadece sanayide kullanılan binalara yapılmaktadır. Bu nedenle endüstriyel doğalgaz tesisatı, konutlarda kullanılan doğalgaz tesisatlarından çok daha büyük projelerden oluşmaktadır. Bu sanayi tesislerinin doğalgaz dönüşümleri gerekli yetki belgeleri alınarak gerçekleştirilmektedir.

Doğalgaz sanayi tesisini anlatmadan önce doğalgaz tesisinin ne olduğunu açıklayalım. Doğal gazın kaynağından alınarak son kullanıcıya ulaştırılması süreçlerinde kullanılan tüm ekipman, boru ve bağlantı parçalarına doğalgaz tesisatı denir.

Doğalgaz tesisatında uygulama çeşitli hesaplamalar yapılarak gerçekleştirilir. Sıhhi tesisat ekipmanları ve boru çapları bu hesaplamalar sırasında basınç ve hız gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı - Kare Proses - 0262 655 00 98
Sanayi Doğalgaz Tesisatı Yetki Belgesi

Doğalgaz tesisatı ve doğalgaz sanayi tesisatı, patlama ve boğulma gibi riskler taşıdığı için hassas bir çalışma gerektirir. Bu risklere karşı bazı önlemler alınmalıdır. Burada fırın gibi yanma odası açık olan yerlerde havalandırmanın açılması gerekir. LPG patlamaları aslında tüp patlamaları değildir. Yangın veya sızıntı gibi olaylarda patlamanın nedeni sızıntı yapan gazın sıkışması veya tutuşmasıdır.

Sanayi Tipi Doğalgaz Tesisatı

Doğalgazın kaynağından alınmasından, sonunda kullanılacağı ortama taşınmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan tüm bağlantı parçaları, ekipman ve borulara doğal gaz tesisatı denir. Doğalgazın endüstriyel tesisatında ve doğalgaz tesisatında uygulama detaylı hesaplar ile yapılır. Bu hesaplamalarda basınç kaybı ve hız gibi faktörler dikkate alınarak boru ve tesisat ekipmanlarının çapları belirlenir.

Sanayi Mutfak Doğalgaz Tesisatı

Mevcut yaşam koşullarının bir sonucu olarak hazır gıda sektörü her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle endüstriyel mutfaklara olan ihtiyaç artmaktadır.

Endüstriyel mutfakların kurulumunda dikkate alınan kriterler;

– Hijyen koşulları

– İç hava kalitesi

– Egzoz hava kalitesi

– Enerji verimliliği

Endüstriyel mutfakların kurulumunda yapılması ve yapılmaması gerekenler

1) Sayaçtan önce bir grup sayaç olmalıdır. (Sayaç grubu: regülatör, manometre, solenoid valf)

2) Sayaç konsol ile duvara sabitlenmeli ve sayaçtan sonra test nozulu dirsek olmalıdır.

3) Doğalgaz tesisatının atölyeye ilk girdiği yerde elle ulaşılabilecek konumda emniyet ventili bulunmalıdır.

4) Kullanılan tüm doğalgazlı cihazlar marka model ve TSE belgesine sahip olmalıdır.

5) Eklenti kurulum parçası olmamalıdır.

6) Doğalgaz tesisatında gaz kaçağı olmamalıdır.

7) Boru çapları standartlara uygun olmalıdır.

8) Cihazların üzerinde davlumbaz bulunmalıdır.

9) Üst ve alt havalandırma olmak üzere iki havalandırma deliği olmalı ve bunlar uygun boyutta olmalıdır.

10) Gaz alarmları exproflu ve çalışır durumda olmalıdır.

Doğalgaz Tesisatçısı | 0536 557 80 62
Sanayi Doğalgaz Projesi

Sanayi Doğalgaz Projesi

Doğalgaz tesisatı yapılmadan önce yetkili doğalgaz firmasının mühendisleri tarafından hazırlanan endüstriyel doğalgaz proje çizimi ilgili şehrin doğalgaz dağıtım şirketine sunulur. Doğal gaz dağıtım şirketinin teknik yetkilileri projeyi inceler ve onaylar. Onay sürecinden sonra projeye uygun endüstriyel doğalgaz tesisatı gerçekleştirilir.

Bir doğalgaz projesinde, gaz kesme onarım projelerinde, doğalgaz boru hattı müdahalelerinde çizilmelidir. Ayrıca kombi değişiminin gerekli olduğu durumlarda kazanın gücü ve markası projeye eklenir. Tadilat öncesi lisanslı bir doğalgaz firması ile anlaşma sağlanır. Yapılacak değişiklikler belirlendikten sonra firma mühendisleri yeni projeyi çizer. Proje, ilin doğalgaz dağıtım şirketine teslim edilir. Doğal gaz dağıtım şirketinin yetkili teknisyenleri projeyi inceler ve onaylar. Proje onaylandıktan sonra gaz açma/kesme sorumlusuna bilgi verilir.

Tadilat başlamadan bir gün önce gaz açma/kesme sorumlusu ile randevu alınır. Tadilat günü yetkililer, anlaşmalı olduğunuz yetkili doğalgaz firmasının ustaları ile birlikte gaz kesme işlemini gerçekleştirirler. Gaz kesintisi dilekçesi imzalanarak teslim edilir. Gaz kesme işleminden sonra tadilat başlar. Tadilat tamamlandıktan sonra lisanslı doğalgaz firması doğalgaz hatlarında kaçak testi yapıyor. Sızıntı testi negatif ise doğalgaz boru hattında gerekli düzeltmeler yapılır. Sızdırmazlık testi pozitif çıkarsa doğalgaz dağıtım şirketinden gazın açılması için randevu talep edilir.

Doğal gaz dağıtım şirketinin mühendisleri ile yetkili doğalgaz şirketinin teknisyenleri ortaklaşa doğalgaz boru hattında kaçak testi yapmaktadır. Reformun projeye uygunluğu da doğrulanmıştır. Herhangi bir sorun yoksa gaz açma işlemi gerçekleştirilir ve evrak imzalanır ve gaz açma işlemi resmi olarak tamamlanır.

Sanayi Doğalgaz Hesaplama

Doğal gazın kaynağından alınmasından, sonunda kullanılacağı ortama taşınmasına kadar geçen aşamalarda kullanılan tüm bağlantı parçaları, ekipman ve borulara doğal gaz tesisatı denir. Doğalgazın endüstriyel tesisatında ve doğalgaz tesisatında uygulama detaylı hesaplar ile yapılır. Bu hesaplamalarda basınç kaybı ve hız gibi faktörler dikkate alınarak boru ve tesisat ekipmanlarının çapları belirlenir.

Mevcut yaşam koşullarının bir sonucu olarak hazır gıda sektörü her geçen gün gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle endüstriyel mutfaklara olan ihtiyaç artmaktadır. Endüstriyel baca sistemleri sanayi doğalgaz tesisatı hesaplamalarında önemli bir tutmaktadır.

Sanayi Doğalgaz Tesisatı Hesapla
Sanayi Doğalgaz Tesisatı

Doğalgaz tesisatında ve endüstriyel doğalgaz tesisatında uygulama çeşitli hesaplamalar yapılarak gerçekleştirilir. Sıhhi tesisat ekipmanları ve boru çapları bu hesaplamalar sırasında basınç ve hız gibi faktörler dikkate alınarak belirlenir.

Doğalgaz tesisatı ve doğalgaz sanayi tesisatı, patlama ve boğulma gibi riskler taşıdığı için hassas bir çalışma gerektirir. Bu risklere karşı bazı önlemler alınmalıdır. Burada fırın gibi yanma odası açık olan yerlerde havalandırmanın açılması gerekir. LPG patlamaları aslında tüp patlamaları değildir. Yangın veya sızıntı gibi olaylarda patlamanın nedeni sızıntı yapan gazın sıkışması veya tutuşmasıdır.

İGDAŞ

İGDAŞ’ın açılımı İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş’dir. İGDAŞ kimdir sorusunun cevabını bulmak için kurumun dernek yapısını incelemek gerekir. İGDAŞ dernek yapısına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi yüzde 94,46 ile en büyük ortaktır. İETT Genel Müdürlüğü’nün kurumda %5,46, Hamidiye Kaynak Suyu’ndan %0,03, İstanbul İmar İnşaat’tan %0,03 ve İstanbul Ulaşım Haberleşme’den %0,02 hissesi bulunuyor. Sanayi Doğalgaz Tesisatı ve doğalgaz ile ilgili bütün süreçler İGDAŞ tarafından kontrol edilmektedir.

İstanbul Gaz Mühendislik, sanayi doğalgaz tesisatı konusunda deneyimli ve profesyonel bir çözüm ortağıdır. Sektörün ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve verimli doğalgaz sistemleri geliştirerek, enerji maliyetlerinizi düşürürüz. Uzman mühendis kadromuz ve güncel teknoloji kullanımıyla, işletmenizin süreçlerini optimize ederek, verimliliği artırır ve çevre dostu bir enerji tüketimi sağlarız.

İletişime Geçin