Doğalgaz Proje ve Mühendislik

Bayrampaşa/İstanbul

Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi, No:23 34045

İletişim

+90552 416 75 04

E Posta

info@igmmuhendislik.com

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Montajı Nasıl Yapılır?

Endüstriyel doğalgaz tesisatı montajı, doğalgazın endüstriyel tesislerde güvenli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan önemli bir süreçtir. Bu süreç, profesyonel ve yetkin mühendisler  tarafından gerçekleştirilmelidir. İyi bir montaj için izlenecek adımlar;

Planlama ve tasarım: İşin başında, endüstriyel tesisin doğalgaz ihtiyacını belirlemek için doğru planlama ve tasarım yapılmalıdır. Bu aşamada, tesisin büyüklüğü, doğalgazın kullanılacağı uygulamalar ve mevcut altyapı gibi faktörler dikkate alınır. Doğalgaz dağıtım şirketi ve yerel yönetmeliklere uygun bir tasarım hazırlanmalıdır.

Gerekli izinlerin alınması: Endüstriyel doğalgaz tesisatının montajı için gerekli izinlerin alınması, sürecin önemli bir parçasıdır. Yerel yönetimler, doğalgaz dağıtım şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak gerekli izinler alınmalıdır.

Malzeme seçimi ve temini: Doğru malzemelerin seçimi ve temini, tesisatın güvenliği ve verimliliği açısından önemlidir. Kullanılacak borular, bağlantı parçaları, regülatörler ve diğer bileşenler, endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uygun olmalıdır.

Tesisatın montajı: Montaj işlemi sırasında, tesisatın doğru bir şekilde kurulması ve doğalgazın güvenli bir şekilde dağıtılması sağlanmalıdır. Bu süreçte, tesisatta kullanılacak boruların döşenmesi, bağlantı parçalarının takılması, regülatörlerin ve diğer bileşenlerin montajı gerçekleştirilir.

Test ve denetim: Tesisatın montajı tamamlandıktan sonra, tesisatın doğru çalışıp çalışmadığını ve güvenli olup olmadığını kontrol etmek için test ve denetimler yapılmalıdır. Bu aşamada, tesisatta herhangi bir kaçak olup olmadığı, doğalgaz basıncının uygun olup olmadığı ve diğer güvenlik önlemlerinin alındığı kontrol edilir.

Devreye alma: Tüm testler ve denetimler tamamlandıktan sonra, endüstriyel doğalgaz tesisatı devreye alınabilir. Bu süreçte, doğalgaz dağıtım şirketi ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, tesisin doğalgaz sistemine bağlantısı gerçekleştirilir. Tesisin tüm doğalgaz kullanıcıları ve ekipmanları için doğalgazın dağıtımı ve kullanımı başlatılır.

Bakım ve izleme: Endüstriyel doğalgaz tesisatının güvenli ve verimli çalışması için düzenli bakım ve izleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte, tesisatta zaman içinde ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunun erken tespiti ve giderilmesi sağlanır. Bakım çalışmaları, doğalgaz boru hatlarının, bağlantı parçalarının, regülatörlerin ve diğer bileşenlerin kontrolünü ve gerektiğinde onarımını veya değiştirilmesini içerir.

Güvenlik eğitimi ve uygulamaları: Endüstriyel doğalgaz tesisatının güvenli kullanımı için işletme personeline düzenli olarak güvenlik eğitimi ve uygulamaları sağlanmalıdır. Bu eğitimler, doğalgazın güvenli kullanımı, kaçak tespiti ve müdahale yöntemleri, yangın ve diğer acil durumlar için önlemler ve prosedürler hakkında bilgi içermelidir.

Acil durum planları ve prosedürleri: Doğalgaz tesisatının kullanımı sırasında olası acil durumları ve riskleri göz önünde bulundurarak, uygun acil durum planları ve prosedürleri hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu planlar, doğalgaz kaçakları, yangınlar ve diğer acil durumlar için müdahale ve tahliye yöntemlerini içermelidir.

Yönetmeliklere ve standartlara uyum: Endüstriyel doğalgaz tesisatının montajı ve kullanımı sırasında, yerel ve ulusal yönetmeliklere ve endüstri standartlarına uyum sağlanması önemlidir. Bu, tesisatın güvenliği, verimliliği ve sürdürülebilirliği için gereklidir.

Endüstriyel doğalgaz tesisatı montajı, doğru planlama, tasarım, montaj, test, devreye alma ve bakım çalışmaları ile güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Montajında Nelere Dikkat Edilmeli?
Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Montajında Nelere Dikkat Edilmeli?

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Montajında Nelere Dikkat Edilmeli?

Endüstriyel doğalgaz tesisatı montajında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar şunlardır:

  1. Tesisatın etkin ve güvenli çalışması için doğru planlama ve tasarım yapılmalıdır. Endüstriyel tesisin doğalgaz ihtiyacı, tesisin büyüklüğü ve doğalgazın kullanılacağı uygulamalar göz önünde bulundurulmalıdır.
  2. Tesisatın montajı ve kullanımı sırasında yerel ve ulusal yönetmeliklere, endüstri standartlarına ve güvenlik kurallarına uyulmalıdır.
  3. Kullanılacak borular, bağlantı parçaları, regülatörler ve diğer bileşenler, endüstri standartlarına ve yönetmeliklere uygun olmalıdır. Kaliteli malzemelerin kullanılması, tesisatın ömrünü uzatır ve güvenliğini artırır.
  4. Tesisatın montajı, yetkin ve deneyimli mühendisler ve teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu, işlemin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlanması için gereklidir.
  5. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra, tesisatın doğru çalışıp çalışmadığını ve güvenli olup olmadığını kontrol etmek için kapsamlı test ve denetimler yapılmalıdır.
  6. Tesisatın montajı için gerekli izinler ve belgeler alınmalı, süreç boyunca yerel yönetimler, doğalgaz dağıtım şirketleri ve diğer ilgili kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalıdır.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisatı Montajı Proje Onayı

Endüstriyel doğalgaz tesisatı montajı proje onayı, montaj sürecinin başlamasından önce gerçekleştirilmesi gereken önemli bir adımdır. Proje onayı, tasarlanan doğalgaz tesisatının yerel ve ulusal yönetmeliklere, güvenlik standartlarına ve endüstriyel gerekliliklere uygun olduğunu doğrulamak için yapılır. Her ilin yetkili doğalgaz dağıtım firması tarafından proje onayı verilmektedir. İstanbul’da doğalgaz konusunda yetkili firma İGDAŞ’tır.

İstanbul’da yapılan doğalgaz tesisatının, İGDAŞ yönetmeliklerine, güvenlik standartlarına ve endüstriyel gerekliliklere uygun olması gerekmektedir. Aksi taktirde gelen yetkililer projeyi onaylamayacaktır.

Tesisatın montajına başlamadan önce, ilgili yerel ve ulusal kurumlar ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden gerekli izinler ve belgeler alınmalıdır. Hazırlanan proje tasarımı ve belgeler, onay için yerel ve ulusal düzenleyici kuruluşlara sunulur. Bu başvuru, tesisatın montajı ve işletilmesi için gerekli olan standartlara uyumunu ve güvenliğini doğrulamak amacıyla yapılır.

Doğalgaz Proje onayı süreci: İGDAŞ, sahaya alanında uzman ekibini göndererek sunulan projeyi detaylı olarak inceler, projenin yönetmelik ve standartlara uygunluğu değerlendirilir. Gerekli düzeltmeler ve eklemeler talep edilebilir. Bu süreç, projenin onayına kadar devam eder.

Doğalgaz Proje onayı: İGDAŞ, projenin yönetmelik ve standartlara uygun olduğunu değerlendirdikten sonra projeyi onaylar. Bu onay, endüstriyel doğalgaz tesisatının montajına başlanabilmesi için gereklidir.

Proje onayı alındıktan sonra, endüstriyel doğalgaz tesisatı montaj sürecine geçilir. Bu süreçte, projenin onaylanan tasarım ve standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Ayrıca, montaj süreci boyunca İGDAŞ ile iletişim ve koordinasyon sürdürmek de önemlidir. Montaj sürecinin tamamlanmasının ardından, tesisatın güvenliği ve verimliliği için kapsamlı test ve denetimler yapılmalıdır. Bu test ve denetimlerde, doğalgaz boru hatlarının, bağlantı parçalarının, regülatörlerin ve diğer bileşenlerin doğru ve güvenli bir şekilde kurulduğu, tesisatta kaçak olmadığı ve doğalgaz basıncının uygun olduğu kontrol edilir.

Endüstriyel doğalgaz tesisatı proje onayı, bütün kontroller yapıldıktan sonra yetkili kurum olan İGDAŞ tarafından verilmektedir.

İlgili İçerikler; 

İletişime Geçin