Doğalgaz Proje ve Mühendislik

Bayrampaşa/İstanbul

Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi, No:23 34045

İletişim

+90552 416 75 04

E Posta

info@igmmuhendislik.com

Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi

Endüstriyel doğalgaz tesisat projesi, bir endüstriyel tesisin enerji ihtiyacını doğalgaz ile karşılamak amacıyla tasarlanan ve inşa edilen bir altyapı sistemidir. Bu tür bir proje, enerji verimliliğini artırmak, işletme maliyetlerini düşürmek ve çevre dostu bir enerji kaynağı kullanarak çevreye olumlu katkılar sağlamak için önemlidir. Endüstriyel doğalgaz tesisat projesinin tasarım ve uygulama süreçlerinde dikkate alınması gereken bazı temel adımlar şunlardır:

 1. Proje kapsamının belirlenmesi: İlk olarak, projenin kapsamı, hedefler ve beklentileri belirlenmelidir. Bu aşamada, mevcut enerji kaynaklarından doğalgaza geçiş, doğalgazın kullanılacağı süreçler ve ekipmanlar ile projenin maliyet ve süre tahminleri dikkate alınır.
 2. Keşif çalışması: Proje alanının ve mevcut tesisatın incelenmesiyle başlayan bu aşamada, doğalgaz tesisatının konumu, güzergahı ve bağlantı noktaları belirlenir. Ayrıca, doğalgazın kullanılacağı ekipman ve süreçlerin teknik özellikleri, enerji ihtiyaçları ve doğalgaz basıncı gibi parametreler incelenir.
 3. Tesisatın tasarımı: Bu aşamada, tesisatın ana hatları, bağlantı noktaları ve ekipmanlarının konumları belirlenir. Tasarım aşamasında doğalgaz boru çapları, malzemeleri, güzergahları, basınç düşüşleri ve diğer teknik parametreler hesaplanır ve uygun ekipman ve vanalar seçilir.
 4. Yerel ve ulusal mevzuata uyum: Endüstriyel doğalgaz tesisatları, yerel ve ulusal mevzuata, standartlara ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. Bu nedenle, tüm tasarım ve uygulama süreçlerinde ilgili mevzuata uyulmalıdır.
 5. İnşaat ve montaj: Doğalgaz tesisatının inşaat ve montaj sürecinde, boruların döşenmesi, ekipman ve vanaların montajı, ölçüm ve denetleme sistemlerinin kurulması gibi işlemler gerçekleştirilir. Bu aşamada, güvenlik ve kalite standartlarına uygun olarak çalışılmalıdır.
 6. Test ve devreye alma: Tesisatın tamamlanmasının ardından, sistem testlere tabi tutulur ve tüm bileşenlerin doğru şekilde çalıştığından emin olunur. Testlerin başarılı olması durumunda, doğalgaz tesisatı devreye alınır ve endüstriyel tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya başlar.
 1. Bakım ve izleme: Devreye alınan doğalgaz tesisatının düzenli bakım ve izlemesi, sistemin verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak için önemlidir. Bakım ve izleme süreçleri, potansiyel sorunları önceden tespit etmeyi ve enerji verimliliğini sürekli optimize etmeyi amaçlar.
 2. Enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamalar: Endüstriyel doğalgaz tesisatlarının tasarım ve uygulama süreçlerinde enerji verimliliğini ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmek önemlidir. Bu amaçla, tesisin enerji ihtiyacının azaltılması, doğalgazın daha verimli kullanılması ve enerji geri kazanım sistemleri gibi uygulamaların benimsenmesi önerilir.
 3. Sürekli iyileştirme ve güncellemeler: Teknoloji ve mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak için endüstriyel doğalgaz tesisatlarının sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi önemlidir. Bu süreç, tesisin enerji verimliliğini ve güvenliğini sürekli olarak artırmayı hedefler.

Endüstriyel doğalgaz tesisat projesi, enerji verimliliği, maliyet tasarrufu ve çevre dostu enerji kullanımı açısından önemli bir yatırımdır.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi Nasıl Yapılır?
Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi Nasıl Yapılır?

Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi Nasıl Yapılır?

Endüstriyel doğalgaz tesisat projesi, ilk aşamada, projeye yönelik temel gereklilikler ve hedefler belirlenir. Bu, tesisin enerji ihtiyacının hesaplanması, kullanılacak ekipmanların ve malzemelerin seçimi ve tesisin operasyonel güvenliğini sağlamak için alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi gibi unsurları içerir.

Ardından, projenin tasarım aşamasına geçilir. Bu aşamada, doğalgaz dağıtım şebekesine bağlanacak olan endüstriyel tesisin doğalgaz tesisatı düzeni ve bileşenleri detaylı olarak planlanır. Bu planlama süreci, boru hatlarının güzergahları, vanaların konumları, basınç regülatörlerinin yerleşimi ve diğer ilgili donanımların düzenlemelerini içerir.

Projenin uygulama aşamasında, tasarımın gerçekleştirilmesi için gerekli işlemler başlatılır. Bu aşama, doğalgaz tesisatının fiziksel inşası ve montajı, mekanik ve elektriksel sistemlerin entegrasyonu ve bağlantıları, basınç ve sızıntı testlerinin gerçekleştirilmesi ve tesisin güvenli ve verimli bir şekilde işletilmesi için gerekli sertifikaların ve izinlerin alınmasıdır.

Son aşamada, endüstriyel doğalgaz tesisatının devreye alınması ve işletmeye alınması gerçekleşir. Bu süreç, enerji üretiminin ve tüketiminin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi ile birlikte olası enerji tasarrufu fırsatlarının değerlendirilmesi ve tesisin performansının optimize edilmesi için sürekli iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini içerir.

İstanbul’da Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi

İstanbul’da endüstriyel doğalgaz tesisat projesi gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları takip etmelisiniz:

İstanbul’daki endüstriyel tesisin enerji ihtiyacını doğalgaz ile karşılamak için projenin kapsamını, hedeflerini ve beklentilerinin öncelikle belirlenmesi gerekmektedir. İGDAŞ’ın yönetmeliklerine göre belgeler temin edilmeli ve proje bu yönde hazırlanılmalıdır. İstanbul’da Endüstriyel doğalgaz tesisat projesi için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Doğalgaz tesisatının inşaat ve montaj sürecinde, boruların döşenmesi, ekipman ve vanaların montajı, ölçüm ve denetleme sistemlerinin kurulması gibi işlemler gerçekleştirilir. Tesisatın tamamlanmasının ardından, sistem testlere tabi tutulur ve tüm bileşenlerin doğru şekilde çalıştığından emin olunur.

Testlerin başarılı olması durumunda, doğalgaz tesisatı devreye alınır ve endüstriyel tesisin enerji ihtiyacını karşılamaya başlar. Devreye alınan doğalgaz tesisatının düzenli bakım ve izlemesi, sistemin verimli ve güvenli çalışmasını sağlamak için önemlidir. İstanbul’da faaliyet gösteren servis ve bakım hizmeti sunan şirketlerle anlaşma yaparak bu süreci planlamak ve uygulamak gerekmektedir.

İstanbul’daki endüstriyel doğalgaz tesisat projesinin başarılı bir şekilde tamamlanması için tüm paydaşlarla (enerji şirketleri, yerel yönetimler, tedarikçiler, müteahhitler) işbirliği ve koordinasyon sağlanması önem taşır. Bu süreç, projenin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını desteklemeye yardımcı olur.

Endüstriyel Doğalgaz Tesisat Projesi Fiyatları

Endüstriyel doğalgaz tesisat projesi fiyatları, projenin özelliklerine, büyüklüğüne, kullanılacak malzemelere ve işçiliğe bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Fiyatları etkileyen faktörler şunlardır:

 1. Projenin kapsamı ve büyüklüğü: Tesisin enerji ihtiyacı, doğalgaz boru hattının uzunluğu ve ekipman sayısı gibi faktörler, projenin maliyetini etkiler.
 2. Kullanılan malzemeler: Doğalgaz boruları, vanalar, regülatörler, ölçüm ve kontrol ekipmanları gibi tesisat malzemelerinin kalitesi ve özellikleri, maliyeti etkileyen önemli faktörlerdendir.
 3. İşçilik maliyetleri: Tesisatın montajı, test edilmesi ve devreye alınması için gerekli işçilik maliyetleri, projenin toplam maliyetine katkıda bulunur.
 4. Yerel ve ulusal mevzuata uyum: İlgili mevzuata uyum sağlamak için gerekli belgelerin ve onayların alınması sürecinde ortaya çıkan maliyetler de projenin toplam maliyetine etki eder.
 5. Bakım ve izleme: Doğalgaz tesisatının düzenli bakım ve izlemesi için yapılan harcamalar, projenin uzun vadeli maliyetlerini etkiler.
 6. Coğrafi konum: Projenin gerçekleştirildiği bölgeye göre, malzeme ve işçilik maliyetleri değişebilir. Ayrıca, bölgesel enerji şirketlerinin doğalgaz temini ve bağlantı hizmetleri için talep ettikleri ücretler de fiyatları etkiler.

Net fiyatlar elde etmek için, projenizin özelliklerine göre yerel tedarikçiler, müteahhitler ve enerji şirketlerinden teklifler almalısınız. Bu teklifler, projenizin toplam maliyetini ve süresini daha doğru bir şekilde tahmin etmenize yardımcı olacaktır.

İlgili İçerikler; 

İletişime Geçin