Doğalgaz Proje ve Mühendislik

Bayrampaşa/İstanbul

Yıldırım Mahallesi, Zafer Caddesi, No:23 34045

İletişim

+90552 416 75 04

E Posta

info@igmmuhendislik.com

Endüstriyel Baca Sistemleri

Endüstriyel baca sistemleri, sanayi tesislerindeki gaz, duman, buhar, toz, koku ve ısı atıklarını kontrol etmek için kullanılan önemli bileşenlerdir. Bacaların boyutları, malzemeleri ve diğer özellikleri, tesisin kapasitesine ve kullanım amacına göre değişebilir.

Bacalar, filtreleme ve arıtma sistemleriyle donatılmıştır ve fanlar, gaz akışını kontrol eder. Kontrol ve izleme sistemleri, verimli çalışmayı sağlar. Desteklenme, sağlam bir yapı için önemlidir. Yangın ve patlama önleme sistemleri de gereklidir. Endüstriyel bacaların tasarımı ve kullanımı, yerel hava kalitesi düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleri tarafından belirlenir.

Endüstriyel Baca Sistemleri Nedir?

 Isıtma cihazlarından çıkan baca gazlarının dış atmosfere taşınmasında kullanılan binadan bağımsız tek cidarlı çelik bacalarda ve çelik baca gömleklerinde kullanılan silindirik çelik bir üründür.

Fabrikalarda kullanılan endüstriyel bacalar, çelik bacaların ve kaplamanın ayrılmaz bir parçası olan yalıtım ve kaplama özelliklerini yansıtırlar.

Endüstriyel Çelik bacaların tasarımı, bacalarla ilgili Euro kodlar dikkate alınarak yapılmalı, tasarımına ve nihai kullanımına uygun özelliklere sahip olmalıdır.

Endüstriyel bacalarda yangına dayanıklılık:

 • Yangına dayanıklılık doğalgaz çelik baca sadece kaplamadaki kurumun tutuşması ile ilgilidir. Baca hava ve/veya farklı gazları taşıyabilmelidir (EN 13084-1). Kurum tutuşma direnci yalnızca yanıcı katılar içeren baca gazları için doğrulanmalıdır.
 • Doğrulama için EN 13084-7’ye başvurulmalıdır. Ürün kurum tarafından tutuşmaya dayanıklı olarak tanımlanmışsa “G” harfi ile, aksi halde “O” harfi ile belirtilir.

Endüstriyel bacalarda gaz sızdırmazlığı:

 • Ürün, EN 13084-7’ye göre gaz geçirmez H0 sınıfı olmalıdır.
 • Ürün, EN 13084-7’ye göre gaz geçirmez H0 sınıfı olmalıdır. Bu gereksinimin karşılanabilmesi için tasarımın EN 13084-7’ye uygun olması, ürünün bu standartta belirtilen nitelik ve kontrolleri sağlaması gerekmektedir.

Endüstriyel bacaların yapım detayları:

 • Dış plakalarda delik açarken köşeler EN 13084-7’ye göre yuvarlatılmalıdır.
 • Flanş takviyeleri ve astar delikleri sürekli olarak kaynaklanmalıdır.

Astar, taban plakasına ve taban plakası braketlere veya takviyelere sürekli olarak kaynaklanmalıdır. Tasarım izin verirse sıkıştırma halkaları aralıklı olarak kaynak yapılabilir. Ancak hava veya baca gazlarına maruz kalan çatlaklar korozyona karşı kapatılmalıdır.

Merkezi ısıtma tesisatlarında, endüstriyel ve ticari tesisatlarda, genellikle bina dışında, çeşitli kapasitelerde, gizli bir düzende uygulanan baca tipi ve şeklidir. Bağımsız endüstriyel bacaların kullanımının yapısal tasarımı, mekanik mukavemeti, stabilitesi ve güvenliğini sağlamak için çalışma koşulları ve diğer etkiler dikkate alınmalıdır.

 

Endüstriyel Baca Raporu
Endüstriyel Baca Sistemleri

Endüstriyel Baca Hesabı

Fırınlarda baca hesabı, DIN 4705 ve TS 2165 ve TS 11389’da baca çapının hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgiler mevcuttur. İlk olarak gaz kazanı bacası hesabı detaylı olarak anlatılacak, son aşamada ise katı yakıtlı kazan bacası çapının hesabı anlatılacaktır. Baca hesabı formülü baca boyutlandırmak için gerekli olan ana veriler şunlardır;

 • Yakıt tipi
 • Kazan ve brülörün özellikleri
 • Deniz seviyesinden jeodezik yükseklik
 • Yanma gazlarının miktarı
 • Sanayi Kazanı baca gazı çıkış sıcaklığı
 • Kazan, kazan ve aksesuarlarının bulunduğu hacme giden havanın gerekli üfleme basınçları
 • Bağlantı parçasının yapısı ve uzunluğu
 • Baca malzemesi, yapısı ve yüksekliği

Endüstriyel Baca Raporu 

Kalorifer kazanı, baca ve yakıt depolarının yıllık periyodik temizliği isteğe bağlı olmayıp zorunludur. Yapmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal işlem yapılır. Doğalgaz ve LPG kullanılsa dahi oteller, yemek fabrikaları, restoranlar, restoranlar gibi halka açık tüm mekanlarda ve yılda en az bir kez yemek pişirilip kızartılan tüm mekanlarda yağlı baca ve boruların temizlenmesi önemlidir ve bunların bakımının doğrulanması gerekmektedir.

Türkiye’de sık sık çıkan baca yangınları ve zehirlenme sonucu ölüme neden olan olaylar rastlanmaktadır. Yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için baca raporu etkili bir tedbirdir.  Isıtma sistemlerinin bacalarının ve yağlı kanallarının düzenli olarak temizlenmemesi ve muayeneden geçirilmeden kullanılmasının ciddi ceza ve yaptırımları vardır.

Şömine Akreditasyon Raporu, dairenin taşınma, kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya gaz açma kapama işlemleri için TÜRKAK tarafından denetlenen zorunlu bir rapordur.

Sanayi kazan tesisatı, Endüstriyel doğalgaz tesisatı, sanayi doğalgaz tesisatı, kombi tesisatı, ocak vb. tesisatlar kontrol edildikten sonra bir rapor verilecektir. İncelenmeyen sistemlere Akreditasyon Raporu teslim edilmez.

İGDAŞ Baca Uygunluk Raporu

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) tarafından hazırlanan baca uygunluk raporu, ev ve iş yerlerindeki bacaların yerel çevre düzenlemelerine uygunluğunu belirlemek amacıyla hazırlanır. Bu raporda, baca sistemi ve emisyon düzeyleri incelenir. Baca uygunluk raporu, İGDAŞ’ın uzmanları tarafından hazırlanır ev ve iş yerlerinin bacalarının çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgemek için alınması gereken önlemler kontrol edilir. Karbonmonoktisiti tahliye edecek kanalın (baca) yapısının uygun olup olmadığı incelenir. Bu rapor, yerel hava kalitesi düzenlemelerine uygunluğu sağlamak ve tesislerin emisyon kontrolünü sağlamak için önemlidir.

Baca Uygunluk Raporu Nasıl Alınır?

Baca uygunluk raporu hazırlanan proje ile aynı olmalıdır. Sistem montajına geçilmeden önce projesi çizilir onaylar alındıktan sonra montajına başlanır. Bacanın doğru bir şekilde projelendirilmesi ve montajlanması hayati öneme sahiptir. Tabi bu konuda İGDAŞ ve yetkili personel de fazlasıyla duyarlıdır. En ufak pürüzlerde bile düzeltilmesini talep etmektedirler. Aksi takdirde projeniz onay alamayacaktır.

Baca uygunluk raporunu yetkilendirilmiş özel firmalar hazırlarlar. Tabi bu raporun kontrolünü ise yine İGDAŞ‘ın sanayi projelerinde çalıştırdığı ve bu alanda uzman olan nitelikle mühendisleri kontrol ederek onay vermektedir.

Baca Uygunluk Belgesi Nereden Alınır?

Baca uygunluk belgesi İGDAŞ’ın akredite firmalarından alınabilir. İGDAŞ’ın yetkilendirdiği firmalar tesisinize gelerek inceleme yapar ve elinizde bulunan projeye göre baca uygunluk raporunu hazırlar. Baca uygunluk raporu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli kriter ise fiyatlardır. Firmadan firmaya fiyat aralığı oldukça açıktır. Bir kaç firma ile görüştükten sonra alım işlemini yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Baca Uygunluk Raporu Fiyatı 2024

Hazırlanan projenizin tamamlanması için ilgili ve yetkili firmalardan baca uygunluk raporu alınması gerekmektedir. Bunun farklı farklı yolları vardır. İş yeri sahibi olarak bunun tercihini sizin yapmanız gerekmektedir. Baca uyguluk raporunu kendiniz hazırlatabilirsiniz. Baca uyguluk raporunu doğalgaz işini verdiğiniz firma ile anlaşarak yaptırabilirsiniz. Baca raporunu sizin bacanızı hazırlayan firma da yapabilir. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. En doğru ve sağlıklı olanı bütün işlerinizi tek elden yürütmenizdir. Doğalgaz, kazan ve baca işlerini bir arada yürütebilecek bir firma ile anlaşabilirseniz hiç başınız ağrımaz ve bütün işler tek elden devam ettirilir. Diğer türlü hazırlanan proje, uygulanan proje ve alınacak raporlar arasında bağlantı kurarak yorulabilirsiniz. Baca uygunluk raporu fiyatları sizin endüstriyel tesisiniz için yaptırdığınız baca ile doğrudan ilgilidir.

Baca Fiyatını Belirleyen Etmenler 

 • Bacanın büyüklüğü
 • Bacanın işlevi
 • Bacının hacimsel genişliği
 • Baca Raporu oluru için ortaya çıkacak sıkıntıların giderilmesi
 • Bacanın Türü (Kazan, havalandırma vs..)
 • Akredite baca Kontrol Firmalarının değerlendirmesi

Akredite Baca Kontrol Firmaları

İGDAŞ Akredite baca firmaları, İstanbul’da faaliyet gösterebilir. Çünkü İGDAŞ’ın yetki alanı İstanbul sınırları içerisindedir. Mesela Gebze’den bir firma İstanbul akredite baca kontrol firmalarından baca raporu alamaz.

İGDAŞ bu yetkiyi verirken tabii ki belli kriterler gözetir ve her firmayı yetkilendirmez. İlgili listeye aşağıya bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz.

İGDAŞ akredite baca firmaları

Baca raporu veren firmalar arasından nasıl seçim yapacağınız ise önemli bir konudur. Burada firmanın tecrübesine bakarak değerlendirme yapabilirsiniz. Tabi fiyat ve verilen hizmet karşılaştırması da önemli bir kriterdir.

Endüstriyel Baca Standartları

Baca TSE Belgesi doğal yaşamımızı etkileyecek kadar tehlikeli gazların kontrollü salınımı için üretilen ve kullanılan yapılardır. Şöminelerin bu kadar önemli bir konuda başrolü üstlenmesi, devletlerin ve kuruluşların belirli standartlar belirlemesini zorunlu kılmıştır. TS EN 1443, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS EN 11382, TS EN 13084, TS EN 13084-7, TS EN 13084-6, TS EN 1384-8, TS 11389 EN 13384-1, TS 11388 EN 13384-2, TS EN 13384-3, TS EN 13084-1 bu üretim ve hesaplama standartlarının en önemlileridir. Hepsinin ilgilendiği farklı içerik ve konular var. Bazı standartlar sadece atmosfere salınan gazın durumunu sınırlarken, diğerleri hesaplamalarda kullanılacak yöntemleri belirtir.

Endüstriyel Baca Standartları

Doğalgaz Baca Sistemleri

Geçmişteki sobaların yerini günümüzde son teknoloji doğalgazlı kombiler almıştır. Eski günlerimize dönüp baktığımızda ilk aklıma gelen sobanın başında geçen sohbetler ve pişen kestaneler artık sadece birer hatıra. Doğalgazlı şömine sistemleri artık tüm illerimizde sunulan bir hizmettir. Doğamızı daha az kirleten doğalgaz aynı zamanda evlerimizde de güvenli ısınma imkanı sağlıyor.

Doğalgaz Baca Fiyatları

Doğalgaz bacasını nereye hangi amaç için kuracağınız önemlidir. Her kurulan baca için ayrı bir hesaplama yapılmalı ve o projenin bir parçası şeklinde düşünülerek düzenlenmelidir. Mesela kombi bacaları; kombi bacaları sıfır bir kombi aldığınızda standardına uygun şekilde zaten cihaz ile birlikte verilmektedir. Bunun gibi doğalgaz sobası için de aynı şey geçerlidir. Her iki cihaz içinde ayrı bir baca parası ödemenize gerek yoktur. Ancak doğalgaz ile kullanılan bir fırınınız vardır. Ve bu aynı zamanda ticari amaçlar için kullanılıyordur. İşte o zaman devreye profesyonellik ve İGDAŞ’ın baca standartları giriyor.

Baca fiyatı hesaplamasını 3 aşamalı olarak düşünebilirsiniz. Öncelikle bacanın boyutu önemlidir. Ne kadar malzeme kullanılacağı fiyata ciddi anlamda etki edecektir. İkinci aşama doğalgaz baca projesini ne kadara çizdirdiğinizdir. Çizilen bacaya ve kullanılan malzemeye uygunluk raporu alınmalıdır. Ve son olarak da Bacayı nereye yaptırdığınız yani işçilik fiyatı, kalite ve profesyonellik de işin içine girecektir.

Doğalgaz baca sistemleri kurulumu öncesinde mutlaka İstanbul Doğalgaz Mühendislik ekipleriyle görüşerek fiyat alınız!

Doğalgaz Baca Zehirlenmeleri!

Doğal gazın doğası gereği insanları zehirlemek çok zordur. Doğal gaz karbon monoksit içermediği için zehirli bir gaz değildir. Ayrıca eklenen sarımsak kokusu sayesinde sızıntı durumunda çok çabuk dikkat çeker. Peki bu doğalgaz zehirlenmesi haberi nereden geliyor?

Aslında burada genellikle zehirli doğal gaz yoktur. Zehirlenmeye neden olan, yanan doğal gazın deşarjı sırasında ortaya çıkan karbon monoksit gazıdır. Bu noktada doğalgaz çıkışında kullanılan baca sistemi oldukça önem kazanmaktadır. Öncelikle baca sistemi kurulmadan önce projelendirme aşaması büyük önem taşımaktadır. Bu aşamada projeyi çizen firma kesinlikle kanun ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu kurallar hiçbir şekilde esnetilebilecek veya göz ardı edilebilecek kurallar değildir. Projeyi çizmek için gelen kişi veya ekip evde keşif yapar ve ilk etapta şömine sistemini inceler.

Doğalgaz Baca Projesi

İncelendikten sonra tamamlanan proje sahibi ile paylaşılır ve onay alınır. Bu aşamadan sonra malzeme seçimi başlar. Bu hafife alınmaması gereken bir konudur çünkü en ufak hatalar bile telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle doğalgaz baca projesi yasal düzenlemelere uygun olarak seçilmelidir. Yazımızın bu bölümünde malzeme seçerken dikkat edilmesi gereken birkaç noktayı sıralayacağız:

Baca en az 0,6 mm emaye çelik sacdan yapılmalıdır.

Cihazın davlumbazından sonra dikey olarak konumlandırılmış minimum 33 cm uzunluğunda baca hızlandırıcı kullanılmalıdır.

Baca Yapımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ayrıca, malzemelerin kullanımında bazı hususlara da dikkat edilmelidir:

 • Atık gaz boruları bacaya 2-3 derecelik açıyla bağlanmalı, yukarı eğimli olmalı ve baca kesitini daraltmamalıdır.
 • Atık gaz boruları yanıcı madde tehlikesi bulunan yerlerden geçmemelidir.
 • Cihazın baca borusu ışığa doğru yönlendirilmemeli, pencereden dışarı çıkmalıdır.
 • Belirtilen çaplardan daha küçük çaplı boruları asla kullanmayın.
 • Doğalgaz çok ciddi bir sorun. Evlerinizde kullandığınız doğalgaz sistemlerine de dikkat etmeli, güvenli ve uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz.

İGDAŞ BACA YÖNETMELİĞİ

İstanbul’da Sanayi tesisleri için kurulan ve doğalgaz kullanılan bütün bacalara ve tabii ki sistemin kullanılmasının son onayını İGDAŞ ekipleri verecektir. Baca kurulumu tamamlandıktan sonra bir mühendis ve teknik personel ile İGDAŞ yetkilisi ekipleri yerinde inceleme yapacaktır. İGDAŞ baca uygunluk raporu çerçevesinde ekipler değerlendirmelerini yaptıktan sonra ancak o sistemi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Her ilin kendine has bir yönetmeliği vardır. Mesela İstanbul’da görev yapan yetkili sanayi doğalgaz firmaları İstanbul’da yetkili olan İGDAŞ için kurulum yaparak tesisi açılmaya hazır hale getirebilirler. Farklı bir şehirde işlem yapabilmeleri için o şehrin yetkili doğalgaz firması tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. İGDAŞ’ın kuralları diğer illere göre daha sıkı ve yönetmeliği de oldukça zordur. Bu anlamda başınız ağrısın istemiyorsanız. Alanında uzman, tecrübe sahibi ve tabii ki İGDAŞ’ın yetkilendirdiği firmaları tercih etmelisiniz.

İlgili İçerikler; 

İletişime Geçin